LED žárovky > Jak LED žárovky fungují

Jak LED žárovky fungují

V každé LED žárovce je LED dioda (LED čip), kterých může a často bývá v LED žárovce i více. Celkovou svítivost LED žárovky, určuje kromě svítivosti také na světelném výkonu použitých LED diod a jejich počtu, případně výkonu použitého LED čipu. Například jeden vysoce výkonný a nákladný LED čip může produkovat několika násobně větší světelný výkon, než LED žárovka s vestavěnými 100 ks běžných LED diod. Je tak důležité mít na mysli pravidlo:

Neposuzujte svítivost podle počtu vestavěných LED diod, nebo LED čipů. Je třeba zvážit jejich výkon.


Chcete zjistit kolik s led žárovkami ušetříte? Důležité pro pochopení funkčnosti LED žárovek je pochopit jak funguje LED. Je to tak, že při průchodu elektrického proudu polovodičem, který je základním stavebním kamenem LED dochází k přesunu elektronů z vyšší energetické vrstvy v atomech do nižší energetické vrstvy. Pokud, se dostane elektron do vrstvy elektronů s nižší energetickou hodnotou, musí se někde ''uplatnit'' vzniklý energetický rozdíl.

Tento energetický rozdíl se uvolní právě ve formě světla, částicemi zvanými fotony. Tento jev se děje při průchodu proudu přes polovodičový přechod diody v propustném směru, proto je z hlediska principu každá LED, zároveň  polovodičová dioda. LED žárovky jsou tedy elektronické obvody s vestavěnými LED, pro úpravu vstupního napětí obsahují led žárovky aktivní prvky.


Termín LED dioda znamená ''light emitting diode'', čili ''světlo emitující dioda'' logicky vidíme, že je nevhodně používán "světlo emitující dioda dioda". Tento název je však již tak vžitý, že se tato jazyková nepřesnost toleruje. Na tomto webu se však této termínové nepřesnosti způsobené překladem z angličtiny snažíme vyhýbat.

LED dioda - je termín, který se používá pro standardní LED v pouzdře se dvěma vývody.

LED čip, se v poslední době používá pro vysoce výkonné LED, které se již klasickým diodám z hlediska vzhledu nijak nepodobají, nicméně pracují na zcela stejném principu jako bězné LED.

Menu LED žárovky

+ LED žárovky
+ Kolik s LED žárovkami ušetříte?
+ Hlavní výhody LED žárovek
+ Porovnání výhod a nevýhod zdrojů světla
+ Kde všude se dá použít LED osvětlení?
+ Jak vybrat vhodné LED žárovky
+ Jak LED žárovky fungují

Ušetřete s LED žárovkou

Úsporná LED žárovka 54x HIGH LED, E27, oválná, bílá denní 8,1 W
Úsporná žárovka LED+ 54x HIGH, E27, oválná, bílá denní (8,1 W, 240 V)


Poslední aktualizace: 27. Září, 2010